Vredegerecht Heist-op-den-Berg

vrouwe justitia

Welkom

Beste bezoeker,

Deze webstek werd op vraag van de vrederechter opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.
Dit betekent echter niet dat u zich tot het vredegerecht kunt wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken. Indien u hieromtrent toch correcte info wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder...

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid terzake kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Deze website is gerealiseerd door webdesignster Josefien Gregoir, zonder tussenkomst van de overheid. De collega´s van het kanton Zandhoven waren hiervoor het lichtend voorbeeld, waarvoor onze oprechte dank.

Deze webstek is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.

Wij wensen u een aangenaam bezoek.

Vredegerecht Heist-op-den-Berg, november 2009

pijl omhoogOmhoog
Webdesign door Josefien Gregoir / Laatste update 2015-08-13 / Sitemap